Kanvas İş Modeli Nasıl Hazırlanır?

Kanvas bir iş planı hazırlama aracıdır ve 9 başlıktan oluşur. Plan için gerekli olan tüm alanları bir sayfada kolayca toplamamıza yardımcı olan kanvas sayesinde iş fikrimizi tüm açıklığıyla görebilir, hedef kitlemize açık ve net sunumlar yapabiliriz.

Kanvasta bulunan ve altını doldurmamız gereken başlıklar şunlardır:

1) Kilit Ortaklar
Sayfanın bu bölümünde; kilit ortaklarımız ve tedarikçilerimiz kimler, ortaklarımızla hangi etkinlikleri gerçekleştiriyoruz, tedarikçilerden hangi kaynakları alıyoruz, bizimle işbirliği yapma sebepleri neler gibi sorular cevaplanır.

2) Kilit Etkinlikler
Burada ise bir değer yaratabilmek için neler yapıyoruz, dağıtım kanallarımız, müşteri hizmetlerimiz ve gelir kaynaklarımız için en büyük faaliyetlerimiz neler, müşterilerimiz bizden nasıl etkinlikler bekliyor gibi sorular üzerinde durulur.

3) Kilit Kaynaklar
İşimizle yarattığımız değeri üretmek için kullandığımız kaynakların yanında, müşteri hizmetleri, dağıtım kanalları ve gelir modelimiz için gerekli tüm kaynaklar sayfanın bu bölümünde gösterilir. Bu kaynaklar fiziksel olabileceği gibi ekipteki uzman kişiler ya da bir alandaki yetkinlik de olabilir.

4) Değer Önerileri
Hangi sorunu çözmeye çalışıyoruz? Bizi farklı kılan nedir? Mesela ürünümüzün performansı, tasarımı, fiyatı ya da ulaşılabilirliği bizi farklı kılabilir.

5) Müşteri İlişkileri
Bu bölümde hedef kitlemizle iletişimimiz üzerinde durulur. Mesela onlarla nasıl iletişim kurmamızı bekliyorlar, biz ne kadar bunu başarabildik, bu ilişkiyi hangi formatta ne kadar maliyetle yaratabiliyoruz, müşteriye desteğimizi nasıl sağlıyoruz, feedback nasıl alıyoruz gibi sorular cevaplanır.

6) Dağıtım Kanalları
Müşterilerimize nasıl ulaştığımız, kullandığımız reklam mecraları ve nasıl pazarlama yaptığımız burada tartışılır.

7) Müşteri Segmenti
Müşterimizin kim olduğunu, yarattığımız değeri kim için yarattığımızı açıkladığımız alan burasıdır.

8) Maliyet Yapısı
Sayfanın en altındaki iki kutudan biri olan bu bölümde ise iş modelimizin en önemli maliyet noktaları, en pahalı faaliyetlerimiz ve ne kadar finans kaynağına ihtiyaç duyduğumuz belirlenir.

9) Gelir Kaynakları
Son olarak bu alanda ise nasıl gelir sağladığımız, her gelir kaynağının toplam gelire katkısının ne kadar olduğu ve müşterilerimizin bize nasıl ödeme yaptığı yazılıdır.