Girişimciliğin 5 Türü

Girişimcilik hayatımızın her alanında kendine yer bulan bir kavramdır. Okulda, işte, kamu sektöründe ve çok daha çeşitli yerlerde girişimcilikten söz edilebilir. Girişimci insanlar toplumda öne çıkan bireyler olurlar. Aynı zamanda girişimciler istihdam oluşturarak toplumsal gelişme ve kalkınmaya da yarar sağlarlar. Çok farklı alanlarda karşımıza çıkan girişimciliğin, 5 türünü bu yazımızda inceleyeceğiz.

1. İç Girişimcilik
İç girişimcilik, büyük işletmelerin, sahip olduğu fikirleri yenilikler yaparak ürüne dönüştürmesidir. Adından da anlaşılacağı üzere işletme içinde yapılan bir girişimdir. İç girişimcilik sayesinde piyasadaki eksikliklere yönelerek ürünler geliştirilebilir ve işletmenin pazar içinde kalması sağlanabilir. Örneğin mağazalara dekorasyon ürünleri satan bir firma online alışveriş pazarına yönelirse iç girişimcilik yapmış olur.

2. Ticari Girişimcilik
Özel sektör girişimciliği olarak da adlandırılan ticari girişimcilik, kar amacıyla mal veya hizmet üretilmesidir. Buradaki en temel amaç kar elde etmektir. En popüler girişimcilik türlerinden biridir. Örnek olarak, market, eczane, giyim mağazası gibi dükkanlar açmak söylenebilir.

3. Sosyal Girişimcilik
Sosyal girişimcilikte amaç toplumsal bir soruna çözüm bulmaktır. Sosyal girişimcilik sayesinde toplumların yaşam seviyesi yükselir ve mutluluk oranları artar. Örnek olarak OTSİMO programını verebiliriz. OTSİMO programı, otizmli çocukların ailelerini eğitmeyi hedefleyen bir tablet uygulamasıdır.

4. Kamu Girişimciliği
Kamu sektörünün çeşitli departmanlarında da girişimcilik faaliyetleri yapılır. Hizmet alanlarının genişletilmesi, yapılan uygulamaların iyileştirilmesi, süreç ilerletme gibi hedefler doğrultusunda girişimcilik yapılabilir. Örnek olarak kamu bankalarının yatırım ortaklığı çalışmalarını söyleyebiliriz.

5. Sanal Girişimcilik
Günümüzde özellikle Koronavirüs dönemiyle birlikte sanal online ortamların önemi arttı. Bu alanlarda yapılan girişimcilik faaliyetleri hız kazandı. Sanal girişimciliğe örnek olarak çevrimiçi video konferans yapmayı sağlayan Zoom uygulamasını verebiliriz.